KURUCULARIMIZ

Kurucumuz

İLGİNİZE SUNULAN BU SİTE, KUTLUTAŞ AİLESİNİN 60 YILI AŞKIN GEÇMİŞİNİ SERGİLER ...

İki ortak birlikte  kurduğumuz, küçük bir inşaat şirketinden, tüm  camiamız ile el ele, omuz omuza bugüne getir- diğimiz KUTLUTAŞ  ailesinin geçmişini,  geriye  dönüp geçen yılların bir değerlendirmesini yaptığımız zaman; ülke ekonomisine kazandırılmış  70’i büyük olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında 100’ü endüstriyel tesis ve İzmir Çevre yolu-Aydın Otoyolu olmak üzere milyonlarca  dolar döviz geliri, 30.000’e ulaşan istihdam potansiyeli, yurtiçinde olduğu kadar uluslar arası  platformda da saygın bir isim ile, başarının haklı  gururunu yaşıyor ve bu başarıda tuzu bulunan  tüm camiamız mensuplarına bu vesile ile teşekkür ediyoruz.

Amacımız bizi bugüne getiren dinamizm ile  bundan sonra  da daha fazla çalışmak, daha fazla  büyümek ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaktır.

Bugüne kadar imzamızı attığımız petro-kimya  ve rafineri tesisleri, kuvvet santralleri, paketleme tesisleri, gübre, asit, tekstil, kağıt, çimento  fabrikaları, su arıtma tesisleri gibi her türlü endüstriyel tesisin inşaat, imalat, elektromekanik  ve proses ekipman montajı ve işletmeye alıma  projeleri, konvansiyonel, tünel kalıp ve yılda  2500 konutluk betonarme panel üretebilen  prefabrikasyon sistemleri ile her türlü büyük  konut ve uydu şehir kompleksleri, abide yapı,  alışveriş merkezi ve otel inşaatları, her türlü çelik konstrüksiyon ve montaj projeleri, elektrik  ve enstrümantasyon projeleri, her türlü çakma  fore kazık inşaatları,geçirimsizlik perdesi inşaatları, enjeksiyon ve ankraj işlerini kapsayan temel  inşaatı ve sondaj projeleri, ve en önemlisi İzmir  Çevreyolu – Aydın Otoyolu Projesi ile bundan  sonrada yapabileceklerimizin birer kanıtı olarak  yıllar boyu, yeni ve daha mükemmelleri eklene- rek yaşamaya, bizleri somut olarak anlatmaya  devam edecek.

60 yıl boyunca çalışma ilkelerimizden hiç ödün  vermedik. Dürüst olmayı ilke edindik ve taahhütlerimizi, zaman zaman zararımız pahasına da  olsa, mutlaka yerine getirmeyi tercih ettik ve  getirdik. Yaptıklarımızda hep mükemmeli aradık,  standartlarımızı yüksek tuttuk, hep “insan” “sistem” ve “teknolojiye” inandık. Karşılıklı sevgi ve  saygıya dayanan bir işbirliği örneği sergiledik. En  basit günlük bir olaydan, en karmaşık dev projenin gerçekleştirilmesine kadar, bu bakış açımızı  hiç değiştirmedik. Bundan böyle de ilkelerimize  sadık kalacağız ve topluluğumuza katılan tüm  gençlere de bu ilkeleri benimsemelerini tavsiye  ediyoruz. 

21. yüzyılda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini  zorladığı bu dönemde artık doğrudan dünya rekabeti karşı karşıya olduğumuz ve bu platformda başarılarımızı devam ettirmek için daha titiz,  daha çok, daha planlı ve daha profesyonel çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Tüm Kutlutaş’lıların da bu bilinç içerisinde daima daha iyi  daha güzel ve daha mükemmeli başarmak için  çaba sarf edeceğine içtenlikle inanıyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla,
Nurettin KOÇAK